Andraklassarnas konstutflykt

Hösten 2021 arrangerar Helsingfors festspel Andraklassarnas konstutflykt tillsammans med Sektorn för fostran och utbildning, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors stadsorkester och Musikhuset. Till evenemanget, som redan blivit en tradition, bjuds andraklassarna från alla skolor i Helsingfors stad tillsammans med sina lärare. 

Mål för Andraklassarnas konstutflykt

Konstutflykten är en mångkonstnärlig upplevelse – hösten 2021 utforskas ordkonst och musik. Konserten med Helsingfors stadsorkester sammanlänkas med Kiasmas konstverkstad tack vare en forskarfigur, som eleverna och läraren fungerar som kolleger till.

Konstutflyktens syfte är att öppna nya dörrar till konst och kultur samt erbjuda en jämlik möjlighet till en konstupplevelse för alla andraklassare i Helsingfors och deras lärare. 

Andraklassarnas konstutflykt 2021

Skolorna i Helsingfors stad har fått tidtabellen för konstverkstäderna per e-post. Deltagandet bekräftas via länken i meddelandet senast 30.5.

Om din skola har en vägande orsak till att tiden inte passar, ta kontakt per telefon med pedagogiska planeraren Sara Törmänen möjligast snabbt. Vi kan göra små förändringar i tidtabellen om vi får veta det i tid: gällande verkstäderna 23.8.–3.9. senast 30.5. och gällande verkstäderna 6.–24.11. senast 20.8. I skolor med många klasser strävar vi efter att om möjligt förverkliga verkstäderna under samma förmiddag. I fall du blir tvungen att inhibera verkstaden efter 20.8., meddela Sara Törmänen om förhinder.

Vi utgår ifrån att Kiasmas konstverkstäder ordnas som närundervisning i skolorna, men vi följer hela tiden med coronasituationen och i fall situationen kräver det har vi beredskap att övergå till distansarrangemang. Kiasmas guide tar i så fall kontakt med skolan i god tid för att komma överens om praktiska detaljer.

Ytterligare information:

Sara Törmänen / Pedagogisk planerare, Sektorn för fostran och utbildning, sara.tormanen@hel.fi, tel. 09 310 86210
Marianne Saukkonen / Producent för region- och publikarbete, Helsingfors evenemangsstiftelse, marianne.saukkonen@eventshelsinki.fi


Bild: Pietari Purovaara