Andraklassarnas konstutflykt

Hösten 2022 arrangerar Helsingfors festspel Andraklassarnas konstutflykt tillsammans med Sektorn för fostran och utbildning, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors stadsorkester och Musikhuset. Till evenemanget, som redan blivit en tradition, bjuds andraklassarna från alla skolor i Helsingfors stad tillsammans med sina lärare. 

Målen för Andraklassarnas konstutflykt

Konstutflykt är en tvärkonstnärlig upplevelse, som hösten 2022 utforskar miljön. Den pedagogiska ramen utgörs av mångfald och hållbar utveckling, och konsten utgör en plattform att behandla dessa teman. Helsingfors stadsorkesters konsert Baltic och Kiasmabesöket kopplas ihop med hjälp av en forskargestalt, elever och lärare agerar kolleger till denna.

Konstutflyktens mål är att öppna nya dörrar till konst och kultur samt erbjuda en jämlik möjlighet till konstupplevelser för alla andraklassare i Helsingfors och deras lärare.

Andraklassarnas konstutflykt 2022

I år består Andraklassarnas konstutflykt av forskningsuppgifter som förverkligas i skolan och skolans närmiljö, en konsert med Helsingfors stadsorkester i Musikhuset samt ett besök i Kiasma under höstterminen 2022.

Ytterligare information:

Aleksi Pahkala / producent, Helsingin juhlaviikot, aleksi.pahkala@eventshelsinki.fi, tel. 040 764 33 65

Sara Törmänen / pedagogisk planerare, Sektorn för fostran och utbildning, finskspråkiga skolor, sara.tormanen@hel.fi, tel. 09 310 86210

Sabina Lumivirta / pedagogisk sakkunnig, Sektorn för fostran och utbildning, svenskspråkiga skolor, sabina.lumivirta@hel.fi, tel. 09 310 38293


Bild: Pietari Purovaara