Forskningsuppgifter

Forskningsuppgifterna som publiceras i augusti har sammanställts som underlag till besöken och tematiken vid Andraklassarnas konstutflykt samt som stöd för andraklassarnas erfarenhetsbaserade inlärning och kreativa uttryck.

Forskningsuppgifterna har sammanställts av publikarbetssakunniga Helka Heinonen vid Museet för nutida konst Kiasma och publikarbetsansvariga Annika Kukkonen vid Helsingfors stadsorkester. Arbetsgruppen har bestått av pedagogiska sakkunniga Anssi Almgren och Malin Kuusela från Sektorn för fostran och pedagogik, regissören Jukka Nylund, kulturproducenten Elina Tuomarila vid John Nurminens Stiftelse samt direktören för miljöfostran vid Naturförbundet Ilona Tuovinen.

Bild: Jussi Hellsten