Forskningsuppgift 5. Meddelande

Rekommenderad tidpunkt för att utföra uppgiften: under höstens lopp, läraren skickar in elevernas verk med intern post senast 8.11.
Plats: det egna klassrummet
Längd: en lektion
Instruktioner till läraren före uppgiften: För uppgiften reserveras åtminstone ett papper per elev och färgpennor. Du kan använda till exempel tuscher, färgpennor, blyertspennor och/eller vattenfärger.

Läraren läser forskarens meddelande högt:

”Hej forskarkompisar!

Minns du när ni var på forskningsutflykt i skolans närmiljö? Ni utforskade det ni såg och upplevde där med hjälp av olika sinnen och fantasin.

I dag ber jag er om hjälp med ännu en uppgift:

Vi andraklassare skapar ett gemensamt konstverk tillsammans. Konstnärer är – rätt gissat – just ni, samt de övriga andraklassarna som deltagit i konstutflykten.

I dag ger er lärare er en uppgift. Då ni gjort den skickar er lärare de färdiga verken åt mig. Jag ser ivrigt fram emot dem! Före jul får ni en video att titta på i klassrummet, som sammanställts utgående från alla era verk.

Jobba fint!”

Instruktioner till läraren:

Till att börja med kan ni tillsammans minnas forskningsuppgift 2, där ni utforskade er skolas närmiljö.

Ni behöver inte förse verken med elevens, skolans eller klassens namn. I videon visar vi inga verk där elevens hela namn syns.

Verket utförs genom att teckna och/eller skriva. Om eleven skriver kan hen använda valfritt språk och skriva en översättning på andra sidan pappret. Viktigast i denna uppgift är att ge utrymme för kreativitet, till exempel rättstavning är inte något man absolut behöver uppmärksamma.

Uppgift:

Välj någon eller något ur skolans närmiljö som du skriver och/eller tecknar ett meddelande till. Vad vill du säga, berätta eller fråga?

Tips till läraren: du kan ge andraklassarna möjlighet att själva välja vad de vill. Det kan vara till exempel ett djur, en växt, något byggt av mänskor, eller vad som helst för verkligt eller påhittat element ur närmiljön.

Resultaten av uppgiften skickas in via Helsingfors stads interna post senast 8.11. till Sektorn för fostran och utbildning, till adressen:

Sektorn för fostran och utbildning

Kasko, Sara Törmänen, PB 51300

Utgående från det material som skickats in per post sammanställs en video, som i december skickas till klasserna att se på.