Konstens natt 30 år

Helsingfors gator har redan i 30 år i augusti fyllts av konst, kultur och nattliga vandrare. Kvartersfestens föregångare, som anordnades för första gången sommaren 1989, har under årens lopp vuxit och blivit en färggrann stadsfestival med hundratals små och stora konstevenemang som väller ut från klubbarna till gatorna och från butikerna till parkerna. Under Konstens natt kan man betrakta staden och konsten med nya ögon, utan hinder av konstborgarnas väggar och utan noggrant kuraterade program.

Detta jubileumsår vill vi sprida Konstens natt-stämningarna till flera ställen än någonsin. Hurdan är din konstnatt? Meddela oss om ditt konstevenemang och anmäl dig till märkesårets vimmel på Konstens natts webbplats! Kom också ihåg att ladda ner mobilappen som underlättar navigerandet under kvällens lopp. I appen hittar du den rutt som planerats för jubileumsåret och andra förslag på vägar som leder till konsten.

Jubileumsåret till ära startar Helsingfors festspel just med Konstens natt, och startskottet går redan torsdagen den 15 augusti.

Mera om Konstens natt »