Runokuu

Diktmånen är en litteraturfestival i Helsingfors
där det finns en Nationalteater som har en Lavaklubi som ordnar evenemang

under Diktmånens tid
i augusti
då nätterna är långa och konsten likaså  

Diktmånens tema väcker sinnena

till tankar på allt det som litteraturen kan vara
Att poesi också kan vara bildkonst,
eller musik
Som hyllas om kvällarna och diskuteras

på evenemang och att man talar om poesi
Att dikter lockar gäster också från andra länder än Finland

Att man beaktar att alla inte upplever allt på samma sätt
Att poesi också är för barn
Att det är lätt att delta i evenemangen och att

de flesta är gratis

Att litteraturen finns till för precis alla

Nationalteater, Lavaklubi

Västra Teatergränden 1