Konstens natt 15.8.2024

Välkommen att ordna ett evenemang som en del av Konstens natt!

Programmet för Konstens natt, som är spritt över hela Helsingfors, byggs upp tillsammans med stadens invånare. Alla konstprojekt, stora som små, är varmt välkomna att delta i Konstens natt.

Konstens natt öppnar nästa Helsingfors festspel 15.8.2024.

Anmäl ett evenemang » Anmäl ett evenemang »