Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Helsingin tapahtumasäätiön / Helsingin juhlaviikkojen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Helsingin tapahtumasäätiö / Helsingin juhlaviikot, Kalevankatu 6, 00100 Helsinki, Y-tunnus 0224232-9, puh. (09) 6126 5100, helsinkipaiva.fi/helsinkifestival2021

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tiedottaja Laura Gottleben, puh. +358 50 468 7243, laura.gottleben@helsinkifestival.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Helsingin juhlaviikkojen asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Helsingin juhlaviikkojen nykyisistä henkilö- ja yritysasiakkaista sekä potentiaalisesta asiakaskunnasta. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
– Asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta
– Asiakkaalle suunnattujen palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
– Asiakastuki
– Helsingin juhlaviikkojen palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja markkinatutkimukset
– Helsingin juhlaviikkojen operatiivisen liiketoiminnan tarpeisiin, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi
– Helsingin juhlaviikkojen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
– Helsingin juhlaviikkojen sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisten yhteistyökumppaneiden palveluviestintä ja palvelusopimuksiin perustuva markkinointiviestintä

Rekisterin tietosisältö

Helsingin juhlaviikkojen asiakastietokanta voi sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi
– Osoite
– Asuinmaa
– Syntymäaika
– Sukupuoli
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Organisaatio ja ammattinimike
– Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät merkinnät
– Muut palveluiden käytön edellyttämät tiedot kuten tekniset tunnistetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät:
– Rekisteröidyltä itseltään
– Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta
– Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä.

Rekisteriin liitetään mm. Helsingin juhlaviikkojen uutiskirjeen tilanneet, Helsingin juhlaviikkojen yhteistyötahojen edustajat sekä Helsingin juhlaviikkojen pääsylipun ostajat, jotka ovat ilmoittaneet lipun oston yhteydessä henkilötietonsa ja antaneet markkinointiluvan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.