Vastuullisuus Helsingin juhlaviikoilla ja Huvilassa

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Helsingin juhlaviikot on sitoutunut noudattamaan toimintaperiaatteita, jotka pyrkivät edistämään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista musiikkialalla ja koko tapahtumakentällä. Huvila on sekä yleisölleen että henkilökunnalleen turvallinen ja yhdenvertainen ympäristö.

SYRJINTÄ JA HÄIRINTÄ

Juhlaviikoilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, ja jokainen on tervetullut festivaalin tapahtumiin omana itsenään. Huvila on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa tapahtuma-alue, ja edellytämme henkilökunnalta, esiintyjiltä, kumppaneilta ja alihankkijoilta sekä tapahtuman kävijöiltä sitoutumista tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin.

Mikäli havaitset syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, ilmoitathan siitä välittömästi lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai Helsingin tapahtumasäätiölle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen voit halutessasi täyttää anonyymisti. Halutessasi voit lähestyä meitä myös sähköpostitse: yhdenvertaisuus@eventshelsinki.fi.

Turvallisemman tilan periaatteita ovat:

  • Kunnioita jokaisen henkilökohtaista tilaa ja itsemääräämisoikeutta.
  • Älä tee oletuksia muista esimerkiksi ulkonäköön perustuen tai halvenna, syrji tai pilkkaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. 
  • Anna kaikille puheenvuoro ja mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kuuntele ja opi toisten näkökulmista.
  • Puutu mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, jos todistat epäasiallista käytöstä. Anna ja ota vastaan palautetta rakentavasti.
  • Pyydä anteeksi, jos olet tahallisesti tai tahattomasti loukannut jotakuta.

SAAVUTETTAVUUS, ESTEETTÖMYYS JA TURVALLISUUS

Turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeä asia. Huvilan ja koko Juhlaviikkojen tapahtumakokonaisuus suunnitellaan yhdessä turvallisuusalan ammattilaisten ja viranomaisten kanssa.

Huvilaan on esteetön kulku, ja paikalta löytyy esteettömät WC:t. Huvilasta löytyy induktiosilmukka, ja invakatsomossamme on pyörätuolipaikkoja. Huvilanrannan opasteisiin kiinnitetään huomiota saavutettavuusnäkökulmasta.

Liikunta- ja aistivammaisen avustajalla on oikeus maksuttomaan lippuun. Pyörätuolipaikat myydään puhelimitse Lippu.fi:n kautta, puh. 0600 900 900 ja verkosta osoitteesta lippu.fi.

Juhlaviikoilla on myös maksutonta ohjelmaa, ja lahjoitamme vuosittain vapaalippuja sosiaalisin perustein. Liput jaetaan pääasiassa Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kautta.

EKOLOGINEN VASTUULLISUUS

Helsingin juhlaviikkoja järjestävä Helsingin tapahtumasäätiö on sitoutunut noudattamaan vastuullisia menettelytapoja kaikessa toiminnassaan aina tapahtumatuottamisen käytännöistä ohjelmasisältöihin ja tapahtumaviestintään. Tapahtumasäätiö käyttää ekologisen kestävyytensä kehittämiseen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää.

Huvilan alueella on panostettu ympäristövaikutusten hallintaan ja kestävään kehitykseen jo pitkään, ja Huvila-teltalle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti ensimmäisen kerran jo vuonna 2015.

HUVILAN YMPÄRISTÖTOIMENPITEITÄ JA -TAVOITTEITA

– Käytämme vain EKOenergia-sertifioitua tuulisähköä tai muuten 100 % uusiutuvaa verkkosähköä.
– Lämmitys toteutetaan dieselin sijaan sähköllä.
– Hyödynnämme energiatehokkaita lamppuja, laitteita ja toteutustapoja.
– Vuonna 2023 rakensimme Huvilan alueelle järjestelmän, jolla saamme ohjattua lietevesiä suoraan kaupungin – viemäriverkkoon ja kevennettyä lietteestä syntyvää ympäristökuormaa. Ulosajettavan lietteen määrä väheni toimenpiteen jälkeen yli 80% edellisvuodesta.
– Huvilan rakenteet ja kalusteet on suunniteltu kestävistä materiaaleista ja monivuotiseen käyttöön. Hyödynnämme rakenteita ja materiaaleja myös muissa Helsingin tapahtumasäätiön tuotannoissa.
– Huvilan ruokatarjonta koostuu kasvis- ja kalavaihtoehdoista, ja annoksissa hyödynnetään vastuullisesti tuotettua luomu- ja lähiruokaa.
– Ravintolan viineissä ja panimotuotteissa painotetaan luomutuotantoa sekä kotimaisuutta.
– Tuotannon logistiikka on suunniteltu niin, että turhia ajoja vältetään.
– Yleisöä kannustetaan saapumaan paikalle kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Alueella on pyörätelineitä.
– Viestimme ympäristötyöstämme yleisölle, henkilökunnalle ja esiintyjille.
– Sitoutamme ja perehdytämme henkilöstön, kumppanit, alihankkijat sekä esiintyjät toimimaan vastuullisesti. Ohjeistamme myös yleisöä vierailemaan alueella vastuullisesti.
– Olemme aloittaneet matkan kohti hiilineutraalia Huvilaa. Tähän työhön kuuluu esimerkiksi hiilijalanjäljen laskeminen.
– Vähennämme ympäristökuormaa tarjoamalla panimotuotteet suoraan omassa tölkissään tai pullossaan.
– Ravintolan muut astiat ovat joko kestoastioita, kompostoituvia tai biohajoavia.