Framträdanden under Helsingfors festspel ställs in från den 20 augusti – invigningskonserten och Brian Enos utställning genomförs planenligt i Musikhuset

Med det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelat idag kan offentliga tillställningar ordnas från den 20 augusti endast om publiken placeras på separat indelade områden. På evenemangsplatserna under Festspelen kan publiken inte placeras på separat indelade områden på så sätt som riktlinjerna förutsätter och därför kan konserter och dansföreställningar i Huvila-tältet, Musikhuset och Merikaapelihalli inte ordnas efter det att beslutet har trätt i kraft. Därför ställer Festspelen in samtliga framträdanden som ingår i programmet från den 20 augusti. Konsertserien i Huvila-tältet ställs helt in. Arrangörerna kommer så snart som möjligt att kontakta dem som köpt biljetter till de inställda evenemangen. 

På Festspelens invigningsdag torsdagen den 19 augusti framförs i Musikhuset Philip Glass’ Heroes Symphony och Brian Enos utställning 77 Million Paintings inleds. Dessa kan upplevas fram till den 5 september. Invigningskonserten sänds också streamad i samarbete med Helsingin Sanomat. Till Janet Echelmans nätskulptur 1.78 som omformar luftrummet kan man också den 19 augusti höra ett live-ljudverk av Länsman, Norvio och Rinner.

Under de tre festivalsveckosluten delas totalt ut nästan tusen Konstgåvor runt om i Helsingfors. Vem som helst kan för en närstående beställa ett kort konstframträdande, vars innehåll är en överraskning både för givaren och mottagaren. Konstgåvor kan beställas från måndagen den 16 augusti kl. 12 på webbplatsen taidelahja.helsinkifestival.fi. Vidare uppförs under Festspelens sista veckoslut på innergårdar i staden cirka 50 Kvarterskonserter. 

I Helsingfors Konsthall visas också de verk som ingår i utställningen Aistit – Coming to Our Senses. Tero Saarinen Companys föreställning Transit har premiär i Finland i Merikaapelihalli. Situationen för andra samarbetsevenemang och vänfestivaler under Festspelen utreds och det program som genomförs uppdateras på nätet på adressen helsinkifestival.fi.

”Vi är mycket ledsna över att de med omsorg planerade evenemangen ställs in både med tanke på festivalen och konstnärerna samt även publiken. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands krav om att publiken ska placeras på separata indelade områden avviker väsentligt från de riktlinjer som fastställts för Birkaland och Egentliga Finland, som båda är i spridningsfasen. Där krävs endast att publiken håller ett säkerhetsavstånd. Att publiken ska separeras på olika indelade områden anges inte lagen om smittsamma sjukdomar och inte heller har det angetts som en åtgärd i någon av pandemifaserna”, säger Stuba Nikula, verkställande direktör för Helsingfors evenemangsstiftelse. De ekonomiska konsekvenserna av att festspelen ställs in framgår först senare när ansökningarna till arbets- och näringsministeriets evenemangsgaranti och undervisnings- och kulturministeriets coronastöd handläggs.”

Bild: Jussi Hellsten