Helsingfors festspel 15.8.–1.9.2024

Konstens natt öppnar nästa Helsingfors festspel 15.8.2024. Det fullständiga programmet kommer att publiceras under våren 2024.

#juhlaviikot #helsinkifestival