Ansvarsfullhet vid Helsingfors festspel och Huvila

Jämställdhet och likabehandling

Helsingfors festspel har förbundit sig att följa verksamhetsprinciper som syftar till att främja jämställdhet, mångfald och likabehandling inom musikbranschen och hela evenemangsfältet. Huvila är en trygg och jämlik miljö för både publiken och personalen.

Diskriminering och trakasserier

Under Helsingfors festspel tillämpas principerna för tryggare rum, och var och en är välkommen till festivalens evenemang som de är. Huvila är ett evenemangsområde som är fritt från diskriminering och trakasserier, och vi förutsätter att personalen, artisterna, partner och underleverantörerna samt besökarna förbinder sig till principerna om jämlikhet, rättvisa och likabehandling.

Om du observerar diskriminering, trakasserier eller annat osakligt beteende, vänligen meddela genast detta till närmaste ordningsvakt eller till Helsingfors festspel med det elektroniska formuläret. Du kan fylla i formuläret anonymt. Om du vill kan du också kontakta oss per e-post: yhdenvertaisuus@eventshelsinki.fi. E-posten kontrolleras av verkställande direktören Stuba Nikula och formulären av administrativa chefen Piia Lääveri.

Tillgänglighet och säkerhet

Säkerhet är för oss en fråga med högsta prioritering. Evenemangshelheten för Huvila och hela Helsingfors festspel planeras tillsammans med experter och myndigheter inom säkerhetsbranschen. Det finns obehindrad passage till Huvila, och där finns tillgängliga toaletter. På konserterna finns möjlighet till en induktionsslinga och på vår läktare för funktionshindrade finns rullstolsplatser. I fråga om skyltarna på Huvila beaktas tillgänglighetsaspekten.

Assistenter för personer med funktionshinder eller hörsel-, syn- eller talskada har rätt till en avgiftsfri biljett. Rullstolsplatserna säljs per telefon via Lippu.fi (tfn 0600 900 900) eller via nätet på adressen lippu.fi.

Under Helsingfors festspel finns det också avgiftsfria program, och vi donerar årligen fribiljetter på sociala grunder. Biljetterna delas i huvudsak ut via social- och, hälsovårdsbranschen samt räddningsbranschen.

Ekologiskt ansvarstagande

Helsingfors evenemangsstiftelse ordnar Helsingfors festspel och har förbundit sig att tillämpa ansvarsfulla förfaringssätt i all sin verksamhet, i allt från praxis för evenemangsproduktion till programinnehåll och evenemangskommunikation. Evenemangsstiftelsen tillämpar miljösystemet Ekokompassen för att utveckla sin ekologiska hållbarhet.

I området kring Huvila har man redan länge satsat på hantering av miljökonsekvenser och hållbar utveckling, och Huvilatältet beviljades Ekokompass-certifikatet för första gången redan 2015.

Miljöåtgärder och miljömål för Huvila:

– Vi använder endast EKOenergi-certifierad vindkraft eller el som till 100 % producerats av förnybar energi. 
– Uppvärmning sker med el i stället för med diesel.
– Vi utnyttjar energieffektiva lampor, anordningar och genomförandemetoder.
– Återvinningsgraden för avfall är 100 %.
– År 2022 var 97 % av avfallet slam.
– Konstruktioner och möbler på Huvila har planerats av hållbara material för flerårig användning. Vi utnyttjar samma strukturer och material också vid Helsingfors evenemangsstiftelses andra produktioner.
– Vi minskar miljöbelastningen genom att servera bryggeriprodukter direkt i sin egen burk eller flaska. Restaurangernas övriga kärl är återanvändbara kärl, komposterbara eller biologiskt nedbrytbara.
– Huvilas matutbud består av vegetariska alternativ och fiskalternativ, och i rätterna utnyttjas ekologisk och närproducerad mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt.
– I restaurangernas viner och bryggeriprodukter betonas ekologisk produktion och inhemskt ursprung.
– Produktionslogistiken är utformad så att onödiga transporter undviks.
– Allmänheten uppmuntras att komma till platsen gående, med cykel eller kollektivtrafik. På området finns gratis cykelparkering.
– Vi kommunicerar om vårt miljöarbete med publiken, personalen och artisterna.
– Vi förbinder oss och introducerar personal, partner, underleverantörer och artister att agera ansvarsfullt. Vi ger också publiken anvisningar om att besöka området på ett ansvarsfullt sätt.
– Vi har inlett vår resa mot ett koldioxidneutralt Huvila. I detta arbete ingår att beräkna kolfotavtrycket för Huvila.
– Vi minskar miljöbelastningen genom att servera bryggeriprodukter direkt i sina egna burkar eller flaskor.
– Övriga behållare i restaurangen är antingen återanvändbara, komposterbara eller biologiskt nedbrytbara.