Media

Pressmaterial

För pressmaterial och bilder, vänligen kolla Festspelens pressidorna. Vänligen kontakta oss via e-post för lösenordet: tiedotus@helsinkifestival.fi.

Ackreditering

Medier som önskar delta i Festspelens evenemang behöver ackreditering. Ackrediteringen är öppen 14.6–3.8. De ansökningar som inkommit inom utsatt tid behandlas senast den 11 augusti.

Vi ackrediterar enbart personer som kommer till festivalen inom ramen för arbetet. Tillstånd att fotografera eller filma beviljas närmast till Huvilatältet. Vid övriga konserter krävs specialarrangemang.

Tillstånd att fotografera eller filma beviljas närmast till Huvila. Vid övriga konserter krävs specialarrangemang.


Ytterligare information:

Laura Gottleben
tel. +358 50 468 7243
e-mail: laura.gottleben@helsinkifestival.fi


Bild: Petri Anttila