Media

Pressmaterial

För pressmaterial och bilder, vänligen kolla Festspelens pressidorna.

Ackreditering för media

Med denna blankett kan du ackreditera dig till evenemang under Helsingfors festspel. Önskemål om ackreditering och fotograferingstillstånd ska göras evenemangsspecifikt. Observera att än så länge är försäljningen av biljetter begränsad och därför finns det också få pressbiljetter. Ackrediteringen är endast avsedd för medierepresentanter och vi ackrediterar i princip endast journalister i arbetsuppgifter. Vänligen ansök om ackreditering endast för ett rimligt antal evenemang (max 6), tack.

Ackrediteringen är öppen 3.6–2.8. De ansökningar som inkommit inom utsatt tid behandlas senast den 9 augusti.

Ytterligare information:

Anna Mäkelä
anna.makela@eventshelsinki.fi
+358 50 581 4153

Bild: Petri Anttila