Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Norden. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst. Nästa Helsingfors festspel arrangeras i augusti 2023.


Bild: Petri Anttila