Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Norden. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

Nästa Helsingfors festspel arrangeras 15.8.–1.9.2024.


Bild: Petri Anttila