Helsingfors festspel söker konstnärlig ledare

Helsingfors festspel söker en konstnärlig ledare för femårsperioden 2025–2029. Marko Ahtisaari har varit Helsingfors festspels konstnärliga ledare sedan hösten 2018 och ansvarar för festivalprogrammet under innevarande år och 2024. Den nya konstnärliga ledaren väljs under hösten och inleder sitt arbete 2024.

Helsingfors festspel är den största multikonstfestivalen i Norden och en fest som avslutar sommaren i Helsingfors. Den arrangeras i månadsskiftet augusti–september. Festivalen och dess konstnärliga ledare har till uppgift att erbjuda helsingforsarna samt en bred inhemsk och utländsk publik unika och mångskiftande konstupplevelser. Av den konstnärliga ledaren förväntas en bred helhetsbild av konstnärlig planering, och därför kan också ett arbetspar eller en arbetsgrupp väljas till arbetet.

Den konstnärliga ledaren för Helsingfors festspel arbetar vid Helsingfors evenemangsstiftelse som producerar festivalen och samarbetar nära med Helsingfors festspels producentteam samt med festivalens kommunikation, marknadsföring och förvaltning.

Helsingfors festspel äger rum 17.8–3.9.2023. Hela programmet och mer information finns på webbplatsen helsinkifestival.fi.

Bild: Petri Anttila